DASHIQIAO HENGYUAN ALUMINUM PRODUCTS CO.,LTD.

Phone:+86-13841744208 Tel:+86-417-6953069 / 5242168 Fax:+86-417-5242638 Mail:marcoma@lnhengyuan.com Add:Qiaotaipu Village, Gangdu Industrial Park, Dashiqiao, Yingkou City, Liaoning Province,115100, China.